Bình Tây Đại Nguyên Soái

Phim truyện truyền hình

“Triều đình Huế không nhìn nhận chúng ta, nhưng chúng ta cứ bảo vệ Tổ quốc chúng ta”. Câu nói đã minh chứng cho ý chí bất khuất của vị anh hùng dân tộc đứng lên phất cờ khởi nghĩa chống thực dân Pháp xâm lược. Cuộc chiến không cân sức diễn ra giữa thời kỳ binh lửa loạn lạc, giữa mong manh của sự sống và cái chết. Vị anh hùng can trường ấy đã làm nên lịch sử, lưu danh sử sách nước nhà.

THÀNH PHẦN ĐOÀN LÀM PHIM
  • Đạo Diễn: Phan Hoàng
  • Đạo Diễn Hình Ảnh: Nguyễn K’Linh
  • Phó Đạo Diễn: Nguyễn Xuân Hiệp
  • Biên Kịch: Phạm Thùy Nhân
  • Hoạ sĩ thiết kế: Trần Xuân Chức
  • Thiết kế phục trang: Trịnh Thế Bảo
  • Hoá trang: Nguyễn Thị Thanh Bình
  • Diễn viên chính: Huỳnh Trường Thịnh, Hồ Thái Duy, Lâm Na Anh, Khánh Hòa
TRAILER
BỘ SƯU TẬP
WordPress Lightbox