Anh hùng Nguyễn Trung Trực

IN THEATERS NOWR, Drama

Vào thời khắc Tàu Esperence bị hoả thiêu trên sông Nhật Tảo, trong một đêm ngắn ngủi thành Sơn Đá Rạch Giá bị tiêu diệt hoàn toàn. Vị anh hùng dân tộc đã viết nên trang sử hào hùng, liều mình trong binh lửa chiến đấu chống lại thế lực hùng mạnh của bọn giặc ngoại xâm.

THÀNH PHẦN ĐOÀN LÀM PHIM
 • Giám đốc sản xuất – Đạo diễn: Phan Hoàng
 • Kịch bản: Dương Linh
 • Phó đạo diễn: Nguyễn Xuân Hiệp
 • Quay phim: Minh Đức – Văn Mộng
 • Họa sỹ thiết kế: Trần Xuân Chức
 • Phục trang: Thế Bảo
 • Hóa trang: Nguyễn Thị Thanh Bình
 • Tổ chức sản xuất: Phượng Uyên
 • Diễn viên chính: Lý Anh Tuấn – Lã Thiên Cầm – Mai Thành – Lê Bình –
  Mã Trung – Thanh Phượng – Mai Sơn Lâm – Nguyễn Khôi – Miên Viễn –
  Robert Dũng – Ba Gò Vấp – Châu Thế Tâm
TRAILER
BỘ SƯU TẬP
WordPress Lightbox